Kurumsal Değerlerimiz

Yenilikçilik

Kabiliyetlerimizden, hedeflerimizden, yenilikçiliğimizden güç alarak üretim süreçlerimizde ve hizmet anlayışımızda sürekli gelişim vizyonunu esas alıyoruz.

 

Şeffaflık

Gerek faaliyetlerimiz gerekse faaliyetlerimizden doğan sonuçlarla ilgili doğru, açık ve karşılaştırılabilir bilgi paylaşmaktan kaçınmıyoruz.

 

Çeşitlilik

Farklılıkların ve çeşitliliğin bize değer kattığına inanıyor, her türlü ayrımcılığın karşısında duruyoruz. Farklı fikir ve önerilerin dile getirilebileceği ortak bir çalışma iklimi yaratıyoruz.

 

Toplumsal Yarar

Büyüme hedeflerimizi gerçekleştirirken daima toplumsal yararı gözetiyor; çevreye, insana ve yerel ögelere saygılı davranmaya özen gösteriyoruz.

 

Güvenilirlik

Yönetim anlayışımızı güvene, iş birliğine ve ortak aklı arayan katılımcılığa dayandırıyoruz. Misafirlerimize, çalışanlarımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza gerçekleştiremeyeceğimiz vaatler vermiyor, sorumlulukla hareket ediyoruz.

 

Uzmanlık ve Yetkinlik

Deneyimlerimizi, bilgimizi ve yetkinliklerimizi sürekli ileri taşımayı hedefliyor, tüm iş ve hizmet süreçlerimizde en iyiyi ortaya koymayı gözetiyoruz.

 

Eşitlik ve Adillik

Görev tanımları her ne olursa olsun tüm çalışanlarımıza yüksek adalet duygusu ile yaklaşarak fırsat eşitliği sunuyoruz.

 

Sorumluluk

Ülkemize, çevremize, çalışanlarımıza ve geleceğe olan sorumluluğumuzu yerine getirmek için etik ilkeler doğrultusunda çalışmaya gayret gösteriyoruz.

 

Misyonumuz

Çalışma disiplinimizi, kabiliyetlerimizi, iş ve hizmet süreçlerimizi sürekli geliştirerek mutlu müşteri politikamızı yaygınlaştırmak,

Tüketicilerimizin yeme alışkanlıkları ve beslenme ihtiyaçları doğrultusunda ürün portföyümüzün her daim yeni kalmasını sağlamak,

Sağlıklı ve çevre dostu üretim ilkesini benimseyerek çalışanlarımıza ve çevreye karşı sorumlu bir vatandaş olmak,

Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyanın değerlerine bağlı kalarak rekabet gücümüzü artırmak.

 

Vizyonumuz

Çalışanlarımızla, üreticilerimizle, diğer paydaşlarımızla birlikte gıda sektörünün dinamiklerini belirleyen ve geleceğe ilham veren bir marka olmak,

Hizmet ve ürün kalitemizle konuklarımızın her zaman öncelikli tercihi olarak sürekliliği sağlamak,

Ülkemizin refah düzeyini artırarak yerel ve ulusal kalkınmaya katkı sunmak,

Türkiye’nin konukseverliğini tüm dünya ile tanıştırmak.

 

Müşteri Memnuniyeti Felsefemiz

Üretim sürecinden teslimat aşamasına kadar tüm iş süreçlerinde mutlu müşteri deneyimi sağlamak için çaba göstermek,

Uzun süreli ve sürdürülebilir ilişkiler geliştirmek amacıyla tüm müşterilerin memnun olduğu bir atmosfer tasarlamak,

Müşterilerin değişen ihtiyaçlarını öngörerek beklentilerinin ötesinde hizmet sunmak,

Farklı görüşlere, fikirlere, tekliflere açık olmak ve bu doğrultuda gereken adımları atmak,

Müşterilerin taleplerini ve değerlendirmelerini dikkate alarak en kısa sürede şeffaf geri bildirim sağlamak,

Müşterilerin kişisel bilgilerinin gizliliğine saygı duymak ve verilerin güvenliğini sağlamak,

“Mutlu müşterileri mutlu çalışanlar yaratır” felsefesine bağlı kalarak insan kaynağına yatırım yapmak.

 

Kalite Politikamız

Kalite yönetim sistemimiz doğrultusunda çevreye saygılı, helal gıda bilincine sahip, müşteri beklentilerine etkin yanıt sunan iş ve hizmet süreçlerimizi sürekli iyileştirmek,

Üretimden tüketim aşamasına kadar uzanan tüm faaliyetlerimizde; ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemine, ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemine, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemine, HACCP standartlarına, hijyen kurallarına, gıda mevzuatına tam uyum göstermek,

Çalışanların üretkenliğini ve motivasyonunu destekleyecek, teknik ve davranışsal yetkinliklerini artıracak eğitimleri gerçekleştirmek,

Faaliyetlerimizden doğan olumsuz etkileri yok etmek amacıyla belirli periyotlarla tehlike ve risk analizleri yapmak,

Müşteri geri bildirimlerini raporlayarak bu doğrultuda kalite standartlarını ve hedeflerini yenilemek.

Test

Form Gönderimi

Tamam

Instagram Franchise Formu